KM Channel Canlı - Tv izle


Click on the player, the broadcast will open on the official website of the channel<
KM Channel
KM Channel
Ülke:  Tayland
Kategori: Genel
KM Channel 5 de 5
1 oy
ช่องภาพยนตร์ กึ่งวาไรตี้ ที่เลือกสรรรายการสำหรับผู้ชมทุกกลุ่มอายุ เช่นช่วง MovieHot เน้น ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการรอบวันทันสถานการณ์ , รายการสุขภาพ , รายการเปิดป้ายทายเพลง , รายการบ้าน , รายการรถยนต์ ฯลฯ
รัฐสภา  Tayland - Genel
วิสัยทัศน์:เป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในความเป็นสื่อนิติบัญญัติของรัฐสภา

  • 100
5 de 5
2 oy
ASTV News  Tayland - Haberler
Local tv channel

  • 60
3 de 5
4 oy
MVTV  Tayland - Genel
สถานีโทรทัศน์ MVTV ถ่ายทอดและส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียมครบคลุมกว่า 20 ประเทศ, Online Streaming และ Mobile application ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  • 100
5 de 5
1 oy
Bluesky Channel  Tayland - Yerel TV
BLUESKY Channel ดาวเทียม NSS6 KU Band , ดาวเทียม Thaicom6 C Band, KU Band

  • 80
4.3 de 5
3 oy
SDIB 3  Tayland - Yerel TV
SDIB = Suan Dusit Rajabhat University's Internet Broadcasting

  • 100
5 de 5
1 oy
DLTV 4 / ประถมศึกษาปีที่ 4  Tayland - Eğitim
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.

  • 60
3 de 5
2 oy